APROBADA A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA O CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE “PERSOAL DO SERVIZO DE LIMPEZA”

O VINDEIRO CATRO DE MAIO TERÁ LUGAR A PROVA PRÁCTICA, OBRIGATORIA E DE CARÁCTER ELIMINATORIO, E A PROBA DE GALEGO, NA CASA DO CONCELLO

 

RESOLUCIÓN Nº 71/2016

 

Visto que o día 11 de maio de 2016 as 14:00 horas rematou o prazo fixado para a presentación da documentación por parte dos/as candidatos/as aos dous postos de limpadores/as,

Visto que o día 12 de maio foi exposta ao público a lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación de duas persoas para dous postos de limpadores/as, e posto que non se presentou reclamación algunha,

 

RESOLVO:

 

PRIMEIRO: APROBAR A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE DÚAS PERSOAS PARA DOUS POSTOS DE LIMPADORES/AS:

 

 • ADMITIDOS:
  • BARREIRO VILARIÑO Mª ISABEL
  • BUJAN GARCIA SOCORRO
  • CARMONA HERNÁNDEZ PINO ESTHER
  • CASTIÑEIRA RODRIGUEZ Mª CARMEN
  • CASTRO FERNANDEZ Mª FE
  • CURRAS LOPEZ JOSE LUIS
  • ESPIÑO RODRIGUEZ Mª CRISTINA
  • FERREIRO CARBALLAL MAGDALENA
  • GARCIA MAHIA MARGARITA
  • MÁRQUEZ CABALLERO MAGDALENA
  • PAZOS LOPEZ Mª CARMEN
  • PRADO PORTO DOLORES
  • VARELA PENAS Mª JESUS
  • VAZQUEZ PANDELO Mª PILAR
  • VIDAL RUA LUCIA

 

 • EXCLUÍDOS:
  • NINGUN

 

SEGUNDO: Publicar esta resolución no taboleiro de anuncios do Concello así como tamen na páxina web, os efectos de posibles reclamacións.

 

TERCEIRO: CÍTASE A TODOS/AS OS/AS CANDIDATOS/AS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA (OBRIGATORIA E ELIMINATORIA) O VINDEIRO DÍA 24 DE MAIO DE 2016 ÁS 10:30 HORAS

 

TODOS/AS OS/AS CANDIDATOS/AS DEBERAN DE ACUDIR PROVISTOS DO D.N.I.

 

OS/AS CANDIDATOS/AS QUE NON PRESENTARON O CERTIFICADO DE GALEGO DEBERAN DE FACER UNHA PROBA DE CARÁCTER OBRIGATORIO E ELIMINATORIO (QUE SERÁ O MESMO DÍA DA PROBA PRÁCTICA), QUE SON OS SEGUINTES:

– BUJAN GARCIA SOCORRO

– CARMONA HERNANDEZ PINO ESTHER

– CASTIÑEIRA RODRIGUEZ Mª CARMEN

– CASTRO FERNANDEZ Mª FE

– CURRAS LÓPEZ JOSE LUIS

– ESPIÑO RODRIGUEZ Mª CRISTINA

– MÁRQUEZ CABALLERO MAGDALENA

– VAZQUEZ PANDELO Mª PILAR

– VIDAL RUA LUCIA

 

A ORDE DE REALIZACIÓN DA PROBA SERÁ POR ORDE ALFABÉTICA.

 

 

Toques, 18 de maio de 2016.

O alcalde,

 

 

Asdo.: José Angel Penas García