Asesoramento a asociacións para coñecer a Tramitación Electrónica de solicitude de subvencións á Deputación