Axudas aos alumnos/as de E. I. para a adquisición de libros de texto e material escolar

O Concello realiza un programa de apoio ao ensino para os alumnos e alumnas da etapa de Educación Infantil matriculados no Curso Escolar 2020-21.

Para a financiación desde programa, establécese un crédito total de 960.00 €, incluídos nos presupostos xerais de 2020.

Son beneficiarios desta axuda os pais, nais ou titores legais dos nenos matriculados en centros docentes de ensino público e empadroados no Concello de Toques.

As persoas beneficiarias destas axudas non poderan ter un nivel de ingresos superior ao dobre do salario mínimo interprofesional no exercicio anterior (2019),  isto é: 2 x 900.00 €, 1800.00 €.

As axudas, destinadas únicamente á adquisición de material escolar e libros de texto, poderán solicitarse ata o 27 de novembro.

 

Publicado no BOP Nº 182, do xoves 29 de outubro de 2020.