Axudas da F. Once para cursos de idiomas no estranxeiro destinadas a mozas/os con discapacidade.

Obxecto

O obxectivo do programa é mellorar as competencias lingüísticas en inglés, francés ou alemán dos mozos con discapacidade e con iso mellorar a súa empleabilidad e oportunidade de traballar en empregos técnicos e cualificados, onde se prima o coñecemento de idiomas.

Condicións e contía das axudas

As axudas son para sufragar o custo da formación, así como os gastos de viaxe e estancia no estranxeiro, dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas, segundo o seguinte esquema:

  • Programas de 4 semanas……2.000 euros
  • Programas de 6 semanas……3.000 euros
  • Programas de 8 semanas……4.000 euros
  • Programas de 10 semanas….5.000 euros
  • Programas de 12 semanas….6.000 euros

Requisitos

  • Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa Comunidade Autónoma.
  • Cumprir os 18 anos e non ter máis de 29 anos no momento da solicitude.
  • Ser beneficiario/a de o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude.
  • Estar en posesión dun nivel mínimo  B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro título ou nivel asimilado, sendo estes os descritos no apartado IV da presente convocatoria.
  • Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.

Comprometerse á contratación, pola súa propia conta, e en caso de resultar beneficiarios da axuda, dun seguro de asistencia en viaxe que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para a realización do curso.

As persoas que fosen beneficiarias da anterior convocatoria deste programa de axudas de idiomas de Fundación ONCE e que desenvolveron un programa formativo superior a 4 semanas de duración non poderán ser beneficiarias nesta nova convocatoria.

Si poderán ser de novo beneficiarias da axuda as persoas bolseiras da anterior convocatoria que só desenvolveron un programa formativo dun máximo de 4 semanas de duración.

Prazo e forma de presentación de solicitudes

Desde o 1 de febreiro de 2019 ata o día 31 de agosto de 2019, a través del portal  de becas da Fundación ONCE https://becas.fundaciononce.es/ na sección de “Becas de Idiomas en el Extranjero”

Máis información

As persoas interesadas poden chamar ao teléfono 915068868 / 915065111 ou comunicar a dúbida por correo electrónico: idiomas@fundaciononce.es