Bases reguladoras da concesión de axudas para adquisición de libros e material escolar para o curso 2019-2020.