BENESTAR EN BALNEARIOS 2017

NORMATIVA: Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2017. DOG nº 53 do 16/03/2017)

OBXECTO:  Convocar un total de 600 prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2017.

PERSOAS BENEFICIARIAS: 

-Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións

-Estar empadroado e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia

-Valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria

-Non padecer alteracións do comportamento que poidan afectar a normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio

-Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais.

DURACIÓN E SERVIZOS OFERTADOS: As quendas teñen unha duración de 10 días, realízanse en réxime de pensión completa e desenvolveranse entre o mes de abril e o de decembro de 2017.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde. Ata o 17 de abril de 2017.

MÁIS INFORMACIÓN NOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.