Campamento Deportivo de Verán 2019

Os rapaes e rapazas do Concello de Toques xa poden solicitar praza para participar nesta actividade lúdico-deportiva que terá lugar na Coruña entre o 14 e o 19 de xullo. A actividade consiste nun campamento no que os participantes pasarán 5 días e catro noites no Centro Calvo Sotelo realizando todo tipo de actividades deportivas.

O custo da actividade é de 85 €, os cales aboaranse un ha vez concedida a praza.

Para poder formalizar á solicitude, é preciso achegarse ata a Casa do Concello para entregar á instancia, aportando unha foto tipo carné, unha copia da tarxeta sanitaria e copia do carné de identidade (ou libro de familia).