Convocado un novo Proceso de Selección dun Xuiz de Paz Sustituto para cubrir a vacante no xulgado do Concello de Toques

O prazo de admisión de solicitudes remata unha vez transcorridos 15 días hábiles, desde a publicación do edicto que se expoñe a continuación, no Boletín Oficial de Provincia, é dicir, o 15 de Febreiro de 2018.

As solicitudes, haberá que dirixilas ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aportando a información que se indica a continuación.