Convócanse axudas ao sector da restauración afectado polo peche de actividade

Esta línea de axuda está dirixidas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomos e as microempresas radicadas no termo municipal de Toques que se viron directamente afectadas polo peche do sector en Galicia desde o día 27 de xaneiro ata o día 17 de febreiro de 2021 en virtude do Decreto 8/2021.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de xuño de 2021.

Para máis información, consúltese o enlace para ver o extracto da convocatoria:

Axudas á restauración no Concello de Toques