Curso de “Dinamización Comunitaria” con certificado de profesionalidade

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias anuncia esta acción formativa dirixida a toda a poboación en xeral, financiada pola Consellería de economía, emprego e industria e que conta coa colaboración dos concellos no apartado divulgativo.

A Titulación necesaria para poder inscribirse pode ser ou ben, ter superado o Bacharelato, ou ben, estar en posesión do Certificado de profesionalidade grado 2 da mesma familia ou o cetificado de profesionalidade de nivel 3.

O curso será impartido de Luns a Vernes de 15:o0 a 20:00 desde o 5 de novembro de 2018 ao 13 de maio de 2019, sendo a carga total de 628 horas. A formación teórica terá lugar no Telecentro de Melisanto, ubicado no Rúa Codeseira, 38-40 Melide (A Coruña).

A inscrición realízase contactando directamente coa asociación de cooperativas poe vía telefónica: 981 584 783

Unha vez superado o curso o usuario formado pode beneficiarse de axudas económicas ou entrar nas bolsas de traballo. As ocupacións ou postos de traballo relacionados coa acción formativa son os seguintes:

-Animador/a comunitario.

-Axente de desenvolvemento social.

-Dinamizador/a Comunitario.

-Animador/a sociocultural.

-Axente de desenvolvemento local.

-Asesor/a para o sector asociativo.

-Xestor/a de asociacións.

Os contidos do  curso, encadrados por módulos teóricos e prácticos, son os seguintes:

MF1020_3: Axentes do proceso comunitario (90 horas.)

MF1021_3: Participación cidadá (90 h.)

MF1022_3: Metodoloxía da dinamización comunitaria (90 h.)

MF1023_3: Fomento e apoio asociativo (50 h.)

MF1024_3: Técnicas e instrumentos de información e difusión na dinamización comunitaria (60 h.)

MF1025_3: Xestión de conflictos entre axentes comunitarios (60 h.)

MF1026_3: (TRANSVERSAL): Impulso da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (50 h.)

MP0142: Módulo de prácticas profeionais non laborais de Dinamización comunitaria (120 h.)

FCOO03-2010: Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 h.)

FCOXXX05-2011: Formación para a igualdade (8h.)

MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: 981 584 783 ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS