Lista de admitidos e excluídos para formar a brigada incendios

Visto que no día 11 de xullo de 2016 as 14:00 horas rematou o prazo fixado para a presentación da documentación por parte dos/as candidatos/as a: un posto de Xefe de Brigada, un posto de peón conductor e tres postos de peón para formar a brigada municipal de incendios

           RESOLVO:

PRIMEIRO: APROBAR A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE UN XEFE DE BRIGADA PARA A BRIGADA DE INCENDIOS:

 • ADMITIDOS:
  • CASAL ARES CRISTINA
  • CODESIDO GOMEZ MIGUEL
  • QUINTELA BALUJA MARGARITA
  • SANTALLA ABEL MIGUEL
  • SEREN PÁJARO JAVIER
 • EXCLUÍDOS:
  • CELA NUÑEZ MARIA TERESA (falta documentación)
  • LOPEZ LORENZO MARIA (falta documentación)
  • RODRIGUEZ BUJAN ANA (falta documentación)
  • VAZQUEZ CASAL CRISTINA (non cumpre requisito de titulación)

 

SEGUNDO: APROBAR A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE UN PEON CONDUCTOR PARA A BRIGADA DE INCENDIOS:

 

 • ADMITIDOS:
  • MARTINEZ TEDIN FRANCISCO JOSÉ
  • ROUCO VARELA JESUS
  • SEGADE VARELA OSCAR
  • VICENTE PEREGRINA JOSE ANTONIO

 

 • EXCLUÍDOS:
  • CARREIRA ROUCO JESUS (falta documentación)
  • CORRAL LOPEZ LUIS (falta documentación)
  • FERNANDEZ BUJAN MARCOS (falta documentación)

 

TERCEIRO: APROBAR A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS PARA A BRIGADA DE INCENDIOS:

 

 • ADMITIDOS:
  • BERNARDEZ PEREIRO OSCAR
  • CASAL VEIGA MANUEL
  • GARCIA SANCHEZ DOLORES
  • GOMEZ BUSSELMAM MARCO
  • MARTINEZ TEDIN FRANCISCO JOSÉ
  • PEREIRA LÓPEZ IVAN
  • PEREZ GARCÍA JESUS ANGEL
  • QUINTELA BALUJA MARGARITA
  • ROUCO VARELA JESUS
  • SEGADE VARELA OSCAR
  • SEREN PÁJARO JAVIER
  • VARELA BUJAN JOSE
  • VICENTE PEREGRINA JOSE ANTONIO

 

 • EXCLUÍDOS:
  • CARDEIRO TORRES JESUS (non apto proba de esforzo)

 

 

CUARTO: Publicar esta resolución no taboleiro de anuncios do Concello así como tamen na páxina web, os efectos de posibles reclamacións.

 

QUINTO: CÍTASE A TODOS/AS OS/AS CANDIDATOS/AS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA (OBRIGATORIA E ELIMINATORIA) O VINDEIRO DÍA 14 DE XULLO DE 2016 ÁS 9:00 HORAS

TODOS/AS OS/AS CANDIDATOS/AS DEBERAN DE ACUDIR PROVISTOS DO D.N.I.

OS/AS CANDIDATOS/AS QUE NON PRESENTARON O CERTIFICADO DE GALEGO DEBERAN DE FACER UNHA PROBA DE CARÁCTER OBRIGATORIO E ELIMINATORIO (QUE SERÁ O MESMO DÍA DA PROBA PRÁCTICA), QUE SON OS SEGUINTES:

– SEGADE VARELA OSCAR

– CASAL VEIGA MANUEL

– GOMEZ BUSSELMAM MARCO

 

A ORDE DE REALIZACIÓN DA PROBA SERÁ POR ORDE ALFABÉTICA.

 

Toques, 11 de xullo de 2016.

O alcalde,

 

Asdo.: José Angel Penas García