LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO CONCURSO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA

RESOLUCIÓN Nº 66/2016

 

Visto que no día 11 de maio de 2016 as 14:00 horas rematou o prazo fixado para a presentación da documentación por parte dos/as candidatos/as aos dous postos de limpadores/as,

 

RESOLVO:

 

PRIMEIRO: APROBAR A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE DÚAS PERSOAS PARA DOUS POSTOS DE LIMPADORES/AS:

 

 • ADMITIDOS:
  • BARREIRO VILARIÑO Mª ISABEL
  • BUJAN GARCIA SOCORRO
  • CARMONA HERNÁNDEZ PINO ESTHER
  • CASTIÑEIRA RODRIGUEZ Mª CARMEN
  • CASTRO FERNANDEZ Mª FE
  • CURRAS LOPEZ JOSE LUIS
  • ESPIÑO RODRIGUEZ Mª CRISTINA
  • FERREIRO CARBALLAL MAGDALENA
  • GARCIA MAHIA MARGARITA
  • MÁRQUEZ CABALLERO MAGDALENA
  • PAZOS LOPEZ Mª CARMEN
  • PRADO PORTO DOLORES
  • VARELA PENAS Mª JESUS
  • VAZQUEZ PANDELO Mª PILAR
  • VIDAL RUA LUCIA

 

 • EXCLUÍDOS:
  • NINGUN

 

SEGUNDO: Publicar esta resolución no taboleiro de anuncios do Concello así como tamen na páxina web, os efectos de posibles reclamacións.

 

Toques, 12 de maio de 2016.

O alcalde,

 

Asdo.: José Angel Penas García