Bono das persoas autónomas.

NORMATIVA: Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2023.  (DOG nº 16 do 24/1/2023). BENEFICIARIAS: As persoas traballadoras … Ver Noticia

Termalismo Social IMSERSO

Normativa: Resolución do 21 de novembro de 2022, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de Termalismo. (BOE nº 286 do 29/11/2022) Requisitos dos/as usuarios/as: Poderán participar no … Ver Noticia

Bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables.

Obxecto: Establecer as condicións polas que se rexerá a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables e regular a inscrición das entidades colaboradoras que participarán na promoción da contratación e instalación das conexións da internet de, cando … Ver Noticia