O concello oferta 3 prazas para participar nos Campamentos Deportivos de Verán da Deputación.

En caso de que o número de demandantes supere o número de prazas ofertadas, realizarase un sorteo.

Toda a información e a  tramitación das solicitudes correrá a cargo do Servizo de Deportes.