O concello realizará unha subasta pública para a venta de parcelas de titularidade municipal