INFORMACIÓN TURÍSTICA

ROTEIROS DE SENDEIRISMO HOMOLOGADOS

Consulta aquí todo a información relacionada co sendeirismo en Toques. Practica actividade física no medio natural facendo unha ou varias rutas, xa que as tres pódense conectar fácilmente.

PR-G 166 : ROTEIRO DA FERVENZA

FERVENZA EXTERIOR
CARA EXTERNA DO TRÍPTICO INFORMATIVO
FERVENZA INTERIOR
CARA EXTERNA DO TRÍPTICO INFORMATIVO

PR-G 167 : ROTEIRO DA ERMIDA

ERMIDA EXTERIOR
CARA EXTERNA DO TRÍPTICO INFORMATIVO
ERMIDA INTERIOR
CARA INTERNA DO TRÍPTICO INFORMATIVO

PR-G 168 : ROTEIRO DOS MEGALITOS

MEGALITOS EXTERIOR
CARA EXTERNA DO TRÍPTICO INFORMATIVO
MEGALITOS INTERIOR
CARA INTERNA DO TRÍPTICO INFORMATIVO