Procedemento administrativo permiso de conducir 2021

A DXT (Dirección Xeral de Tráfico) propón un examen teórico e outro práctico aos aspirantes a obter o permiso de conducir. En ditas probas valoraranse o seus coñecementos sobre as normas de circulación e as suas habilidades para a conducción. Únicamente si son aptos en ambas probas, obterán o permiso de conducir.

O longo da historia do organismo, tanto o contido do código de circulación, como a sua evaluación foron cambiando. Por elo, para preparar o exame teórico, os candidatos poderán utilizar tanto manuais clásicos de circulación, como material en formato dixital para repasar o aprendido. A preparación do examen práctico realizarase cun profesor titulado na materia unha vez aprobado o exame teórico.

Tamén se actualizaron os procedementos a seguir para solicitar a realización das probas. No seguinte enlace podes atopar toda a información relacionada co permiso de conducir e as medidas a tomar contra o COVID-19:

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/