Programa Turismo Social para maiores do IMSERSO 2022-2023

NORMATIVA:

Resolución do 7 de xuño de 2022, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan prazas para persoas maiores que desexen participar no Programa de Turismo. (BOE nº 144 do 17/6/2022)

Información na web do IMSERSO  | Preguntas frecuentes sobre el Programa de Turismo 2022-2023

SOLICITANTES:

a) Persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

  • Ser pensionista de xubilación do Sistema Público español de Pensións.
  • Ser pensionista de viuvez e ter 55 anos cumpridos.
  • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos.
  • Ser titular ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.
  • Deberán valerse por si mesmos e non  padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

PREZOS:

                                                                                                       8 días (7 noites)                               10 días (9 noites)
Destinos
Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana212,96 €269,83 €
Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana (sen transporte)196,02  €235,95  €
Baleares248,96 €308,37 €
Baleares (sen transporte)195,78 €236,07 €
Canarias330,51 €405,53 €
Canarias (sen transporte)195,72 €235,95 €
Circuitos culturais (6d/5n)  272,71 €
Turismo Natureza (5d/4n)

Capitais Provincia (4d/3n)

Ceuta ou Melilla (5d/4n)

                          266,81 €

115,98 €

266,81 €

SOLICITUDE DE PRAZA:

  • Non será necesario que as persoas acreditadas para viaxar en tempadas anteriores, cumprimenten nova solicitude, xa que recibirán un documento no que figuran os datos persoais e de preferencia de destino e que, só no caso de que queiran modificar algún deses datos, deberán devolver ao Imserso no prazo comprendido entre o 27 de xuño e o 19 de xullo de 2022, ambos incluidos
  • Se  accede por primeira vez ao Programa de Vacacións ou renova a súa participación tras un período inactivo, deberá formalizar a solicitude.
  • Recoméndase realizar a solicitude “en liña” xa que o proceso é moito máis rápido e permite estar acreditado case de maneira inmediata.

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

PRAZO DE PRESENTACION:

Desde o 27 de xuño de 2022 e ata o 19 de xullo de 2022 -ambos os días inclusive-, permanecerá aberto un único período de presentación de novas solicitudes de participación neste Programa para a tempada 2022-2023.