PROXECTO PARA ADQUISICIÓN DE NOVOS PANTEONS NO CEMITERIO DE BRAÑAS

O CONCELLO TÉN PREVISTO CONSTRUIR NOVOS PANTEÓNS.

Esta iniciativa, para o cemiterio da parroquia de Santa Mariña de Brañas, inclue confeccionar un proxecto como primeiro paso, para a posterior construcción.

Entón, todas as persoas interesadas na adquisición dun panteón en dito cemiterio, deberán entregar nas oficinas municipáis unha solicitude debidamente cumprimentada.

O modelo de solicitude está a disposición do público na mesma Casa do Concello onde posteriormente se entregará asinada, para darlle entrada no rexistro. Tamén poden descargar o modelo de solicitude nesta mesma páxina.

O prazo de solicitude para este proxecto xa está aberto ata o 30 de Abril, para os que o soliciten por primeira vez ou para os que xa o houberan solicitado con anterioridade noutra/s ocasión/s en anos pasados.

SKM_C284e16033109270_0001 SKM_C284e16033113080_0001