Publicación da lista de admitidos ao proceso selectivo para a contratación de dous socorristas, logo de ser aprobada.