PUBLICACIÓN DE LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS

RESOLUCIÓN Nº 96/2016

 

Rematado o prazo de presentación de reclamacións por parte dos/as candidatos/as ao posto de peón de obras e servizos mínimos municipais (Bases aprobadas pola Resolución da Alcaldía nº 82/2016 de data 07/06/2016);

RESOLVO:

 

PRIMEIRO: APROBAR A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS AO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS:

 • ADMITIDOS:
  • BUJÁN BUJÁN JOSE MARIA
  • BUJÁN PANDELO JOSÉ
  • CURRAS LÓPEZ JOSE LUIS
  • ESTRAVIZ QUINTELA ÁNGEL
  • IGLESIAS MEJUTO FERNANDO
  • MATOS LÓPEZ JOSE MANUEL
 • EXCLUÍDOS:
  • NINGUN

 

SEGUNDO: Publicar esta resolución no taboleiro de anuncios do Concello así como tamen na páxina web.

 

TERCEIRO: Citar aos candidatos admitidos para a realización das probas (unha de carácter teórico tipo test e  outra práctica) para o día 29 de XUÑO DE 2016 ÁS  9:30 HORAS NA CASA DO CONCELLO.

Toques, 23 de xuño de 2016.

O alcalde,

Asdo.: José Angel Penas García

 

 

Emblema_Europeo_FSE_color descarga (1)