Publicación definitiva da lista de admitidos e excluídos no proceso de selección de dous socorristas.

A lista de admitidos e excluídos estará exposta no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e establécese como prazo para posibles reclamacións ata o luns 10 de xuño.