PUBLÍCASE O LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES A DOUS POSTOS DE PEÓN FORESTAL

O PROCESO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL, TERÁ LUGAR O LUNS 11 DE NOVEMBRO, ÁS 9:00 A.M.

OS ASPIRANTES DEBERÁN SUPERAR DÚAS PROBAS, SENDO A PRIMEIRA (TEÓRICA) ELIMINATORIA, E DE ACCESO Á SEGUNDA (PRÁCTICA)