PUNTO LIMPO MÓBIL

O Concello de Toques dispón dun Punto Limpo Móbil, onde os veciños e veciñas de Toques poderán depositar os residuos.
No adxunto, recolle as datas e lugares onde se colocará o contenedor.PUNTO LIMPO MÓBIL