REMATADO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O CAMPAMENTO DE VERÁN

Publícase o listado provisional de admitidos e tamén a lista de espera. O número de conta para realizar o ingreso bancario facilítase a continuación. Dito ingreso debe ser realizado os días 19, 20 e 21 de xuño.

ENTIDADE BANCARIA: CAIXABANK

CONCEPTO: TAXA POR CAMPAMENTO DE VERÁN 

COTA A INGRESAR: 30 €

INDICAR: NOME E APELIDOS DO NENO/A

Nº DE CONTA: IBAN ES38-2100-4948-122200104755

 

SKM_C284e17061514290_0001