Reparto mascarillas FFP2

Ao longo desta semana, no Concello de Toques, estanse a repartir mascarillas FFP2 entre a poboación.

Algunhas dels, ao non atopar xente nas casas, déixanse no buzón de correos.