SAÍDAS AO BALNEARIO DE PAMBRE

O Concello de Toques está a organizar saídas ao balan eario de Pambre ao longo desta primavera 2023 para os maiores do concello. Para máis información, consultar o adxunto. Para anotarse, no concello ou no teléfono 981505826