Sede electrónica do concello de Toques

Sede-electrónica-ToquesToques inaugura a Sede Electrónica do Concello, que permitirá aos cidadáns realizar os seus trámites por internet. Toques dá o salto cara a unha administración sen papel.

Mediante a súa identificación con DNI ou certificado electrónico, o usuario poderá dispor dunha serie de servizos personalizados: consultar o estado dun trámite, obter o seu volante de empadroamento, consultar os seus expedientes, representar a outra persoa na presentación de instancias, realizar unha serie de trámites telemáticos regulados e presentar calquera outra instancia ou solicitude a través do rexistro electrónico.

Toques cumpre así plenamente a Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, que establece o “dereito dos cidadáns a relacionarse coas Administracións públicas por medios electrónicos” e “a obrigación das Administracións Públicas de redeseñar os seus procedementos e dotarse dos medios técnicos necesarios para que o exercicio do novo dereito sexa plenamente efectivo.

Poderáse acceder a esta sede electrónica dende a dirección web https://sede.toques.es/gl/ ou entrando na páxina do concello e pinchando a continuación en Sede Electrónica.