Axuda para a renovación de fiestras

AXUDA PARA A RENOVACIÓN DE FIESTRAS

Orde do 10 de xuño de 2015

axuda-renovación-fiestrasO obxecto da axuda é a rehabilitación dos ocos acristalados da fachada, sendo os beneficiarios as persoas físicas ou titulares de calquera dereito sobre inmobles sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.

A contía da axuda é dun máximo de 100€/m2 de oco, cuns límites de 3.000 € por vivenda. A cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do custo total da obra.

O prazo de presentación das solicitudes finaliza o 30 de outubro de 2015

Información:

Páxina web oficial: http://economiaeindustria.xunta.es

Telfs. 981 95 71 85 –  981 54 54 74

Concello: 981 505826