Noticias do Concello de Toques

Estadías nas residencias de tempo libre

Normativa.- Orde do 10 de maio de 2022 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas á Consellería de Política Social no ano 2022. (DOG nº 96 do 19/5/2022) Obxecto.-

Ver Noticia »