Axudas para a adquisición de material escolar

Axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial.

Axudas para a adquisición de material escolar

NORMATIVA:

Orde do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. (DOG nº 166 do 01/09/2015).

REQUISITOS:

-Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, secundaria obrigatoria ou educación especial.
-Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

CONTÍA DAS AXUDAS:

50 euros por alumno/a que reúna os requisitos, cando a renda per cápita familiar no ano 2013 sexa igual ou inferior a 5.400 euros.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Ata o día 1 de outubro de 2015.