Benestar en balnearios 2018

NORMATIVA: Orde do 10 de abril de 2018 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2018 e se procede á súa convocatoria (DOG nº 74 do 17/04/2018)

OBXECTO: Convocar un total de 679 prazas para as estadías e o tratamento termal dentro do programa de Benestar en balnearios 2018.

PERSOAS BENEFICIARIAS: Para beneficiarse deste programa haberá que reunir os seguintes requisitos:

-Ser maior de 60 anos, ou de 55 e reunir a condición de pensionista do sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións.

-Estar empadroada e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia

-Valerse por sí mesmo para as actividades da vida diaria.

-Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais.

DURACIÓN DAS QUENDAS: As quendas teñen unha duración de 10 días (nove noites) cada unha, realizaranse en réxime de pensión completa e comprederán desde as 12:00 h. do día de chegada ata as 12:00 h. do día de saída, e desenvolveranse entre o mes de maio e o de outubro de 2018.

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES:

-Para as quendas dos meses de maio e xuño ata o día 16 de maio

-Para as quendas dos meses de xullo a outubro ata o día 31 de maio

MÁIS INFORMACIÓN NOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.