Campaña de inverno 2018 – Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda

O concello oferta tres prazas para realizar unha estadía de 4 días e tres noites na Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda para participar nun curso de iniciación ao esquí.

 

Os destinatarios deste programa son os rapaces e rapazas de Toques nados nos anos 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, e as datas da excursión son do 23 ao 26 de xaneiro de 2018.

 

Os interesados poden pre-inscribirse no Servizo de deportes do concello ata o 16 de xaneiro de 2018 e será necesario aportar unha foto tipo carné, e copias do documento de identidade e da tarxeta sanitaria.

 

Unha vez concedida á praza, o beneficiario terá que asumir o custo da actividade, realizando un ingreso de 85 Euros no número de conta bancaria que se notifique en tal momento