Construcción de Panteóns novos en Brañas, A Capela e Villamor

Infórmase á veciñanza que nos Cemiterios Municipais das parroquias de Brañas, A Capela e Villamor procederase á construcción de panteóns novos.

Os interesados deben pasar polo concello para facer unha solicitude formal para realizar a adquisión dun pateón nun dos tres cemiterios mencionados.

En relación con este tema a Administración Local dispón dunha Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por utilización de cemiterios municipais, publicada no BOP Nª 234 do Luns, 11 de Decembro de 2023 e aplicable desde o mesmo día.

O prazo de solicitude remata o 23 de febreiro de 2024

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/12/11/2023_0000009612.pdf

Bando Municipal 2-2024. Panteóns