Curso preparatorio para niveis de lingua galega (CELGA)

curso de galego

A partir do 1 de setembro 2015 ata o 5 de outubro 2015 levarase a cabo un curso preparatorio de lingua galega.

Dous días á semana: luns e mércores

En horario de 6 a 8 da tarde

No multiusos de Melide

Quen queira participar, poñerse en contacto co concello de Toques (981 50 58 26)