REMATA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS POSTOS DE TRABALLO DE PEÓN FORESTAL

Rematado o prazo de presentación de reclamacións por parte dos/as candidatos/as aos postos de peóns forestais (Bases aprobadas pola Resolución da alcaldía nº 125/2016 de data 04/08/2016);

RESOLVO:

PRIMEIRO: Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación de dous peóns forestais:

  • ADMITIDOS:
  1. ESTRAVIZ PENAS, IGNACIO
  2. GÓMEZ BUSSELMANN, MARCO
  3. PÉREZ GARCÍA, JESÚS ÁNGEL
  4. VÁZQUEZ ARES, GUILLERMO
  5. VÁZQUEZ AYUDE, PABLO
  • EXCLUÍDOS:
  1. VARELA MELLA, JOSE ANTONIO (permiso de conducir non presentado).

SEGUNDO: Publicar esta resolución no taboleiro de anuncios do Concello así como tamén na páxina web.

TERCEIRO: Citar aos candidatos admitidos para a realización das probas (unha de carácter teórico tipo test e a maiores outra proba práctica) para o día 29 DE AGOSTO DE 2016 ÁS 9:00 HORAS NA CASA DO CONCELLO.

Toques, 25 de Agosto de 2016

O alcalde

Jose Ángel Penas García

ESCUDO SOLOlogo_conselleria_medioambiente