TERMALISMO SOCIAL IMSERSO

Normativa: Resolución de 2 de decembro de 2015, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de Termalismo (BOE nº 295 do 2/12/2015)

Requisitos dos/as usuarios/as:

-Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español

-Ser pensionista de viuvedade con 55 ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social español

-Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con 65 ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade social español

-Ser asegurado ou beneficiario do sistema da Seguridade Social español, con 65 ou máis anos de idade.

Quendas convocadas:

As quendas poderán ter unha duración de 12 días ou de 10 días, e realizaranse en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido. O desenvolvemento do programa efectuarase durante o período comprendido entre o mes de febreiro e o mes de decembro de 2016.

Documentación:

Se na temporada pasada a persoa solicitou praza e reunía os requisitos para participar no programa, o IMSERSO remitiralle por correo un modelo simplificado para a renovación da súa solicitude. Se accede por 1ª vez ou volve a solicitalo logo de non telo feito no ano 2014, deberá formalizar nova solicitude e  informe médico.

Prazo de presentación:

-Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ate o día 11 de xaneiro de 2016

-Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ate o día 11 de maio de 2016.

Para a súa inclusión na Lista de Agarda de prazas:

-Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ate o día 11 de maio de 2016

-Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ate o día 31 de outubro de 2016.

Máis información nos Servizos Sociais Comunitarios.