UNHA VEZ REMATADO O PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS PEÓNS FORESTÁIS, PUBLÍCASE O ACTA DA SESIÓN PARA DAR INFORMACIÓN AOS INTERESADOS