Xornada divulgativa da Flora e da Fauna en Toques

O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR), tras realizar a publicación dunha «Guía da flora e da fauna, dos usos e tradicións», poñerá en marcha un Programa de «Rutas da natureza» para observar e interpretar a riqueza ambiental do noso territorio.

A guía é  unha completa publicación onde se dan a coñecer de maneira amena as principais especies de flora e fauna de Toques e dos demáis concellos que conforman o GDR Ulla Tambre Mandeo.

A ruta programa en Toques será o Venres, 4 de outubro de 2019, ás 16.00 horas, emplazando aos participantes na Fervenza de Brañas. A Actividade estará dirixida por dous educadores ambientais que acompañarán aos participantes realizando as explicacións oportunas.